Brief ‘geen aangifte erfbelasting’ wordt duidelijker

Geplaatst op 02-12-2018

In een brief aan de Kamer d.d. 29 november jl. gaat Staatssecretaris Snel van Financiën in op de stand van zaken betreffende de erf- en schenkbelasting, alsmede op het bredere palet aan toezeggingen hierover.

Eén van de verbeterpunten is het proces van uitnodiging tot het doen van aangifte. Tijdens het Algemeen Overleg in september jl. de Kamer de zorg geuit dat nabestaanden onterecht een brief ontvangen waaruit kan worden opgemaakt dat er geen aangifte erfbelasting hoeft te worden gedaan. De Staatssecretaris gaat vanwege onnodige administratieve lasten, onnodige uitvoeringskosten vanwege de vele nihilaangiften, extra telefoon- en balieverkeer en onbegrip niet alle nabestaanden een uitnodiging sturen tot het doen van aangifte erfbelasting.

Wel wordt het uitnodigingenproces aangescherpt. Zo zal de werkinstructie voor medewerkers worden aangevuld om in gevallen waar onmiskenbaar sprake is van een groot vermogen, altijd een uitnodiging tot het doen van aangifte te versturen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de overledene bij leven onder de fiscale behandeling van het team Zeer vermogende personen (ZVP) viel. Verder wordt de communicatie met de burger verduidelijkt. De brief die naar de betreffende nabestaanden wordt gestuurd zal worden aangepast, zodat nog duidelijker wordt dat de nabestaanden zelf verantwoordelijk blijven voor het doen van aangifte als dat nodig is.

Bron:
Kamerbrief d.d. 29 november 2018