Vijf vragen over begraven en cremeren

Geplaatst op 16-04-2019

Ook het laatste afscheid is uiteindelijk een zakelijke transactie met uitvaartondernemers. Als ’consument’ moet je vele beslissingen nemen, allemaal met een ander prijskaartje eraan. Hieronder worden vijf belangrijke kwesties besproken.

Zelfs als men een uitvaartverzekering heeft afgesloten moeten in de dagen na het overlijden door nabestaanden nog tal van keuzes gemaakt worden: een simpele kist van €500 of een duurdere? Een eenvoudige gedenksteen voor €1000 of een grootser model? Misschien een advertentie in een krant, een extra volgauto, een halfuur erbij in de aula enzovoort.

Mag je zelf een begraafplaats uitkiezen?
Je kunt je op elke begraafplaats laten begraven. Wel kunnen beheerders van bijzondere begraafplaatsen, bijvoorbeeld joodse of katholieke, overledenen van andere gezindten weigeren. Bij een uitvaartverzekering met een naturapolis zit men meestal vast aan begraafplaatsen waarmee de verzekeraar zaken doet, tenzij wordt bijbetaald.

Hoeveel kost begraven?
Een simpele begrafenis met hulp van een uitvaartverzorger, een uur gebruik van de aula en een eenvoudige kist en gedenksteen kost al snel omstreeks €7000. Dan moeten nog de grafrechten betaald worden. Dat zijn de kosten om ergens begraven te liggen. Voor een particulier graf is een bedrag van €1800 voor twintig jaar vrij normaal.

Daar bovenop betaal je ongeveer hetzelfde bedrag voor de verplichte kosten voor het onderhoud van de gedenksteen en de begraafplaats. Bijzondere begraafplaatsen, waar het onderhoud door vrijwilligers wordt gedaan, zijn vaak een stuk goedkoper. Ook een algemeen graf naast een vreemde is goedkoper. De periode van grafrust duurt dan meestal tien jaar.

Wat gebeurt als de periode van afgekochter grafrust voorbij is?
De rechthebbende op het graf, meestal een partner of kind, kan het grafrecht verlengen. Dat gebeurt meestal voor periodes van tien jaar. De kosten voor die tien jaar verlenging plus het verplichte onderhoud lopen enorm uiteen. Het varieert van €500 op een bijzondere begraafplaats buiten de Randstad tot €3000 op een gewilde algemene begraafplaats bij de grote steden.

Is bij de begraafplaats geen rechthebbende meer bekend, dan wordt vaak een mededeling aan het graf bevestigd met het verzoek aan nabestaanden om zich te melden. Meldt zich niemand, dan mag de begraafplaats het graf ruimen.

Meestal wordt het graf alleen geschud, zoals dat heet. Daarbij worden de beenderen dieper in de grond gebracht zodat er een nieuwe overledene in het verlaten graf kan. Bij gehele ruiming worden de resten in een verzamelgraf op de begraafplaats gebracht.

Bestaat eeuwige rust?
Voor onder anderen joden en moslims is het erg belangrijk dat overleden ergens eeuwig liggen, althans tot de gehoopte lichamelijke wederopstanding. Het is op sommige algemene begraafplaatsen ook mogelijk om de grafrechten voor eeuwig af te kopen. Toch mogen ook die die graven in theorie geruimd worden als er geen rechthebbende meer is of als het graf wordt verwaarloosd.

Is cremeren goedkoper?
De gehele procedure van het afscheid is net zo duur als begraven. Wel wordt meestal voor een goedkopere kist gekozen. Daarnaast is men natuurlijk geen grafrechten en onderhoudskosten kwijt, tenzij wordt gekozen voor bijzetting van de urn op de begraafplaats.

Het goedkoopst is ’technisch cremeren’, waarbij het afscheid niet op het crematoriumterrein plaatsvindt. De overledene wordt dan zonder ceremonieel in de verbrandingsoven geplaatst en later kan men een houder met de as ophalen. Er zijn in Nederland uitvaartondernemingen die zo’n technische crematie regelen, inclusief ophalen van de overledene en het verzorgen van de papieren, voor omstreeks €1400 all-in.

Bron: Telegraaf